ehdot ja edellytykset

Tämä asiakirja vaikuttaa laillisiin oikeuksiisi, lue se huolellisesti.

 

1 1 ARTIKLA: TAUSTAA

1.1 Alla oleva koskee kaikkia Ultra X -tapahtumia, jotka järjestetään verkkosivuilla www.ultra-x.co ("verkkosivut") kuvatuissa paikoissa. Tapahtumia järjestää World Ultra Corporation Limited, joka on brittiläinen yritys.

1.2 Jollei 3 artiklassa esitetyistä osallistumisehdoista muuta johdu, kaikki yli 20-vuotiaat voivat osallistua tapahtumaan. Tämä on Trail Running Associationin ohjeiden mukaista.

1.3 Tapahtumien periaate on yksinkertainen: yksilöt ja joukkueet lähtevät lähtöviivalta ja "suunnistavat" useiden tarkistuspisteiden kautta tapahtuman kunkin vaiheen maaliin niin nopeasti kuin mahdollista.

Kilpailijoiden on huolehdittava omista varusteistaan, vaatteistaan ja elintarvikkeistaan kunkin tapahtuman edellyttämässä laajuudessa, ja heille annetaan vesiannos. Kilpailijoita tukevat ammattitaitoiset lääkintä- ja toimintaryhmät.

Muussa tapauksessa ulkopuolista apua ei sallita. Jos joku ei saavuta maaliin, hän ei voi saada mitalia.

2 2 ARTIKLA:
2.1 Nämä säännöt ja määräykset muodostavat myös säännöt ja ehdot. Ne säätelevät osallistumista tapahtumaan.

2.2 Sinun on luettava nämä säännöt ja määräykset huolellisesti ennen tapahtumaan rekisteröitymistä. Voit rekisteröityä ja osallistua tapahtumaan vain, jos olet lukenut ja ymmärtänyt nämä säännöt ja määräykset ja hyväksynyt ne.

Nämä säännöt ja määräykset ovat oikeudellisesti sitova sopimus sinun ja World Ultra Corporation Limitedin välillä (joihin näissä säännöissä ja määräyksissä viitataan nimillä "tapahtuma", "Ultra X", "yhtiö", "me", "meitä" ja "meidän").

2.3 Jokaisen kilpailijan on allekirjoitettava kopio näistä säännöistä ja määräyksistä sekä vastuuvapautuslauseke ja kuva- ja immateriaalioikeuksista vapauttamislauseke ennen kuin hän saa osallistua tapahtumaan. Lisäksi jokaisen kilpailijan on allekirjoitettava kaikki World Ultra Corporation Limitedin määrittelemät pakolliset lomakkeet ja annettava kaikki vaaditut tiedot, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, kilpailijan hätäyhteystiedot ja lääketieteelliset tiedot.

2.4 World Ultra Corporation Limitedillä ja nimetyillä tapahtumajärjestäjillä ("tapahtumajärjestäjät") on täysi harkintavalta näiden sääntöjen ja määräysten soveltamisessa. World Ultra Corporation Limited voi muuttaa näitä sääntöjä ja määräyksiä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tarkistetut säännöt ja määräykset julkaistaan Ultra X:ssä, www.ultra-x.co, (jäljempänä "verkkosivusto") niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista. Säännöt ja määräykset julkaistaan yhdessä luettelon kanssa aikarangaistuksista, joita voidaan määrätä ja joita voidaan muuttaa aika ajoin. Kilpailijat ovat yksin vastuussa siitä, että he tutustuvat tapahtuman sääntöjen ja määräysten kulloinkin ajantasaisimpaan versioon.

3 ARTIKLA 3: OSALLISTUMISEHDOT
3.1 World Ultra Corporation pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ja milloin tahansa kieltäytyä antamasta sinulle lupaa osallistua tapahtumaan tai kieltäytyä osallistumasta tapahtumaan tai peruuttaa tai peruuttaa tarjouksen tapahtumapaikasta sinulta. Ultra X:llä ei ole velvollisuutta ilmoittaa sinulle mitään syytä tällaiselle kieltäytymiselle tai peruuttamiselle. Ultra X voi myös (mutta ei ole velvollinen) tarjota sinulle paikkaa toisesta tapahtumasta tilanteessa, jossa pääsy tai osallistuminen tapahtumaan on evätty.

3.2 Sinun on oltava vähintään 20-vuotias tapahtuman alkamispäivään mennessä voidaksesi kilpailla tapahtumassa. Voit pyytää erityislupaa kilpailla tapahtumassa, jos olet alle 20-vuotias. Kaikki pyynnöt arvioidaan yksilöllisesti, ja Ultra X:n päätös on lopullinen ja sitova.

3.3 Tunnustat ja hyväksyt, että Tapahtuma voi tapahtua maailman syrjäisellä alueella, jossa ei todennäköisesti ole saatavilla sinulle tuttuja jokapäiväisiä palveluja ja mukavuuksia. Sinulta odotetaan ulkona selviytymisen perustaitoja, kuten perehtyneisyyttä ulkoiluvälineisiin, reppureissaamista ja tervettä järkeä. Tapahtumaan osallistuminen ei edellytä teknisiä navigointitaitoja.

3.4 Tunnustat ja hyväksyt, että tapahtumassa kilpaileminen on fyysisesti vaativaa ja että olet tietoinen tapahtuman luonteesta ja siitä, että tapahtumaan liittyy lääketieteellisiä ja fyysisiä riskejä. Olet yksin vastuussa omasta harjoittelustasi ja valmistautumisestasi tapahtumaan. Ilmoittautumalla tapahtumaan takaat, että olet fyysisesti kykenevä kilpailemaan tapahtumassa, ja sitoudut siihen, että (ellei jäljempänä olevasta 8 artiklasta muuta johdu) Ultra X, sen toimihenkilöt, työntekijät, edustajat, yhteistyökumppanit, sponsorit ja/tai lääketieteelliset neuvonantajat eivät ole vastuussa kuolemastasi tai mistään vammasta tai sairaudesta, jonka saatat kärsiä tapahtumassa kilpailemisesi seurauksena tai sen yhteydessä.

3.5 Tunnustat ja hyväksyt, että olet vastuussa kaikkien tarvittavien rokotusten ja lääkkeiden hankkimisesta ja ottamisesta (ja että olet ottanut ne lääkärin ohjeiden mukaisesti) tapahtuman järjestämispaikan ("isäntämaa") mukaisesti. Hyväksyt myös, että on sinun vastuullasi pitää henkilökohtaiset lääkkeesi mukanasi koko tapahtuman ajan. Ultra X:n lääketieteellinen tukihenkilöstö ei voi antaa henkilökohtaisia lääkkeitä tapahtuman aikana, jos kilpailija ei kanna omia lääkkeitään mukanaan, eikä se ole vastuussa niiden antamatta jättämisestä.

3.6 Tunnustat ja hyväksyt, että tapahtuman kaltaiseen kestävyyskilpailuun liittyy todellinen vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman vaara, joka voi johtua eri syistä, kuten varusteiden pettämisestä, nestehukasta, väsymyksestä, törmäyksistä tai vaaratilanteista, joissa on osallisena muita kilpailijoita, katsojia, muita tienkäyttäjiä ja/tai kulkuneuvoja, radan yksityiskohdista tai huonoista sääolosuhteista ja muista syistä.

3.7 Sitoudut ilmoittamaan Ultra X:lle hakemuksen yhteydessä kaikista olemassa olevista sairauksistasi, jotka voivat vaikuttaa suoritukseesi Tapahtumassa tai joiden vuoksi saatat tarvita lääketieteellistä hoitoa. Lisäksi sitoudut ilmoittamaan Ultra X:lle sekä hakemuksen yhteydessä että sen jälkeen tarpeen mukaan kaikista lääkkeistä, joita parhaillaan käytät tai aiot käyttää tapahtumaan osallistuessasi.

3.8 Ultra X tarjoaa kilpailijoille ammattitaitoista lääketieteellistä tukea koko tapahtuman ajan. Kilpailija antaa lääketieteellisen tuen henkilökunnalle luvan tehdä lääketieteellistä hoitoa ja kohtelua koskevia päätöksiä ja tarvittaessa antaa luvan tällaiseen hoitoon ja kohteluun hätätilanteissa. Ymmärrät, että tapahtuman henkilökunta tekee olosuhteisiin nähden kaiken kohtuullisen voitavansa tavoittaakseen hätäyhteyshenkilösi (jos olet ilmoittanut hänet meille ennen tapahtumaa) lääketieteellisestä tilanteestasi hätätilanteessa.

3.9 Hyväksyt, että tapahtuma järjestetään isäntämaan hyvin syrjäisillä alueilla, joilla ei välttämättä ole paikallisia sairaaloita ja että kuljetus lähimpään sairaalaan voi kestää useita tunteja tai kauemmin. Hyväksyt myös sen, että rata saattaa kulkea hiekkadyynien ja kanjonien kaltaisessa maastossa, jossa hätäevakuointi voi viivästyä huomattavasti tai joissain tapauksissa sitä ei ole saatavilla.
3.10 Ultra X ja sen tapahtumajärjestäjät pidättävät oikeuden, lääkärin kanssa tai ilman, pysäyttää sinut ja käyttää tarvittavia voimakeinoja estääkseen sinua aloittamasta tai jatkamasta tapahtumaa.

3.11 Hyväksymällä nämä säännöt ja määräykset ja hakemalla osallistumista tapahtumaan vakuutat, että sinulla on ymmärrys ja henkinen kapasiteetti antaa itsellesi terveydenhuoltoa koskevat ohjeet ja että olet täysin tietoinen ja ymmärrät lääketieteelliselle tukihenkilöstölle antamiesi suostumusten täyden merkityksen tässä suhteessa.

4 4 ARTIKLA: KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

4.1 Näiden sääntöjen ja määräysten tulkinnassa noudatetaan tätä johtavaa periaatetta: Joukkueen tai yksittäisen henkilön toiminta, joka johtaa joko epäoikeudenmukaiseen etuun osapuolille tai epäoikeudenmukaiseen haittaan toiselle joukkueelle tai yksittäiselle henkilölle, johtaa rangaistukseen kyseistä joukkuetta tai henkilöä vastaan.

4.2 Sinun on välittömästi ja kunnioittavasti noudatettava kaikkia tapahtuman järjestäjien ja lääkintähenkilökunnan ohjeita tai päätöksiä. Mahdollinen laiminlyönti voi johtaa sinun ja, jos kilpailet osana joukkuettasi, koko joukkueesi hylkäämiseen.

4.3 Sinun on koko kilpailutapahtuman ajan noudatettava isäntämaan lakeja ja käyttäydyttävä kunnioittavasti ja huomaavaisesti paikallisia asukkaita ja muita tapahtumaan osallistuvia henkilöitä kohtaan (mukaan lukien kanssakilpailijat, tapahtuman järjestäjät ja lääkintähenkilökunta).

4.4 Olet yksin vastuussa omasta käytöksestäsi ja käyttäytymisestäsi sekä siitä, että tunnet ja noudatat kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä niissä valtioissa tai maissa, joissa Tapahtumat järjestetään. Ultra X tai nimetyt Tapahtumajärjestäjämme eivät ole vastuussa käytöksestäsi tai käyttäytymisestäsi tai niiden valtioiden tai maiden lakien tai määräysten noudattamisesta (tai noudattamatta jättämisestä), joissa Tapahtuma järjestetään.

4.5 Käyttäytymisesi tapahtuman aikana ei saa haitata tapahtuman kulkua tai muiden tapahtumaan osallistuvien henkilöiden (mukaan lukien kanssakilpailijat, järjestäjät ja lääkintähenkilökunta) turvallisuutta tai hyvinvointia.

5 5 ARTIKLA: YMPÄRISTÖSÄÄNNÖT

5.1 Tapahtumat järjestetään joillakin maailman syrjäisimmistä ja koskemattomimmista alueista. Siksi on ehdottoman tärkeää, että kilpailijat eivät jätä jälkiä. Tämän minimivaikutuspolitiikan sääntöjä sovelletaan kaikkiin tapahtumaan liittyviin henkilöihin, kuten kilpailijoihin, henkilökuntaan, vapaaehtoisiin, kuvausryhmiin, lehdistöön ja sponsoreihin.

5.2 Roskat - Radalle tai tarjolla oleviin telttoihin ei saa jättää minkäänlaisia roskia, kuten esimerkiksi vesipulloja, vesipullojen korkkeja tai energiapatukoiden kääreitä. Jos sinut havaitaan roskaavan radan, sinua rangaistaan ankarasti tai sinut hylätään. Kaikki roskat on vietävä lähimpään vaihto- tai tarkastuspisteeseen hävitettäväksi. Varustetarkastuksissa urheilijoiden on esitettävä kaikki henkilökohtaiset ravitsemusravinteet, jotka on merkitty rintanumerolla kestävän kehityksen politiikkamme mukaisesti.

5.3 Astu kevyesti - Jos kohtaat kasvien lehtiä, älä astu niiden päälle. Älä poimi kukkia, leikkaa kävelysauvoja tai vahingoita kasvillisuutta muulla tavoin. Älä sytytä tulta radan varrella (leirintäalueilla on mahdollisuuksien mukaan nuotioita). Jos alueella on ainutlaatuisia kalliomuodostelmia, älä koske, häiritse tai turmele kiviä. Jos kohtaat ainutlaatuisia kiviä, muinaisia raunioita tai fossiileja, älä poista niitä paikaltaan.

5.4 Leirintäalueet - Jos tapahtumaan liittyy leirintäalue, on käytettävä perusleirintätekniikoita. Leirintäalueelle ei saa jättää jälkiä. Nuotion ympärillä olevia tuoleja tai muita kalusteita ei saa viedä telttaan tai sen läheisyyteen. Sinun on nukuttava joko sinulle osoitetussa teltassa tai muuten leirialueen sisäpuolella.

5.5 WC:t - Leirintäalueella on käytettävä tarjolla olevia WC-tiloja. Radalla ollessasi kaikki ihmisjätteet ja vessapaperi on haudattava 15-25 cm pinnan alle ja vähintään 100 metrin päähän tarkastuspisteestä, leirintäalueesta, radasta, asuintalosta tai muinaisesta rauniosta.

5.6 Näiden sääntöjen rikkominen johtaa aikasakkoon tai hylkäämiseen tapahtuman järjestäjien harkinnan mukaan.

6 6 ARTIKLA: VARAUKSET JA MAKSU

6.1 Jotta voit osallistua tapahtumaan, sinun on ensin:

(a) Maksat tapahtuman osallistumismaksun verkkosivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti (et voi osallistua tapahtumaan ennen kuin olemme saaneet osallistumismaksun kokonaisuudessaan maksettua ja varat on maksettu);

(b) allekirjoittaa ja toimittaa meille vastuuvapautuksen; ja

© Allekirjoita ja lähetä meille Image / Intellectual Property Release; ja

(e) Täytä ja palauta kaikki Ultra X:n määrittelemät pakolliset lomakkeet joko suoraan sinulle tai verkkosivustolla ja rekisteröintialustalla. Ultra X pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tapahtumapaikkatarjouksen ja (jos se on jo vastaanottanut osallistumismaksun) olla palauttamatta osallistumismaksua kyseiseen tapahtumaan, jos se ei saa 6.1 kohdassa mainittuja asiakirjoja viiden päivän kuluessa tapahtuman alkamispäivästä.

6.2 Sinä olet yksin vastuussa siitä, että hankit ja noudatat kaikkia erityisiä passi-, viisumi- ja maahanmuuttovaatimuksia, jotka liittyvät isäntämaahan matkustamiseen ja sinne saapumiseen sekä tapahtumaan osallistumiseen. Sinun on tarkistettava ja vahvistettava asiaankuuluvat passi-, viisumi- ja maahanmuuttovaatimukset isäntämaan konsulaatista tai suurlähetystöstä ennen hakulomakkeen täyttämistä. Ultra X ei ota vastuuta eikä ole missään olosuhteissa vastuussa (mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, tapahtuman osallistumismaksun palauttaminen), jos et voi matkustaa isäntämaahan mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, viisumin saamatta jääminen, tai jos et voi muutoin osallistua tapahtumaan, koska et täytä passi-, viisumi- tai muita maahanmuuttovaatimuksia.

7 7 ARTIKLA: PERUUTTAMINEN, PERUUTTAMINEN TAI MUUTTAMINEN

7.1 Voit peruuttaa osallistumisesi tapahtumaan milloin tahansa tämän artiklan seuraavien määräysten mukaisesti. 

Viisi vaiheen tapahtumaa

(a) Jos peruutat ilmoittautumisesi yli 120 päivää ennen tapahtuman alkamispäivää, saat täyden hyvityksen osallistumismaksusta vähennettynä 300 punnan takuumaksulla, jota ei voi siirtää tai palauttaa 28.4.23 alkaen. Kaikki lisäostot (esim. hotellivaraukset tai tuotteet) palautetaan kokonaan, jos peruutat osallistumisesi 120 päivää ennen tapahtuman alkua, mutta niitä ei palauteta tämän päivämäärän jälkeen.

(b) Jos peruutat tapahtuman alle 120 päivää ennen alkamispäivää, Ultra X ei ole velvollinen palauttamaan sinulle mitään osaa tapahtuman osallistumismaksusta tai muuten maksamaan sinulle mitään summaa.

(c) Jos perut tapahtuman yli 6 viikkoa ennen alkamispäivää, voit siirtää osallistumismaksusi (vähennettynä 300 punnan takuumaksulla) toiseen Ultra X -tapahtumaan tai saada hyvitystä, joka voidaan käyttää tuleviin Ultra X -tapahtumiin.

(d) 29.06.22 alkaen, jos peruutat osallistumisesi vähemmän kuin 6 viikkoa ennen tapahtuman alkua, edellyttäen, että ilmoitat osallistumattomuutesi sähköpostitse osoitteeseen contact@ultra-x.co vähintään 9 päivää ennen tapahtuman alkamispäivää, olet oikeutettu 50 %:n kilpailuhyvitykseen, joka voidaan käyttää samassa tapahtumassa seuraavana vuonna.
.

(e) Osallistumismaksuja voidaan siirtää ystäville enintään 6 viikkoa ennen tapahtuman alkua , ja kilpailijat voivat hallinnoida niitä ilmoittautumisportaalissaan , kutentässä selitetään .

(f) Viiden vaiheen tapahtumien siirroista peritään 50 punnan hallintomaksu.

 

Kaksivaiheiset tapahtumat*

(a) Jos peruutat yli 120 päivää ennen tapahtuman alkamispäivää, saat täyden palautuksen tapahtumamaksusta, vähennettynä 100 punnan takuumaksulla, jota ei voi siirtää tai palauttaa 28/04/23 alkaen. Kaikki lisäostot (esim. hotellivaraukset) palautetaan täysimääräisesti, jos perut 120 päivää ennen tapahtuman alkua. Tämän jälkeen niitä ei palauteta.
(b) Jos peruutat tapahtuman alle 120 päivää ennen sen alkamispäivää, Ultra X ei ole velvollinen palauttamaan sinulle mitään osaa tapahtuman osallistumismaksusta tai muuten maksamaan sinulle mitään summaa.
(c) Jos perut tapahtuman yli 6 viikkoa ennen alkamispäivää, voit siirtää osallistumismaksusi (vähennettynä 100 punnan takuumaksulla) toiseen Ultra X:n tapahtumaan tai saada hyvitystä, joka voidaan käyttää tuleviin Ultra X:n tapahtumiin.

(d) Jos peruutat osallistumisesi alle 6 viikkoa ennen tapahtuman alkua ja ilmoitat siitä sähköpostitse osoitteeseen contact@ultra-x.co vähintään 9 päivää ennen tapahtuman alkamispäivää, sinulla on oikeus 50 %:n kilpailuhyvitykseen, joka voidaan käyttää samassa tapahtumassa seuraavana vuonna.

* 2-vaiheiset tapahtumat eivät sisällä samana viikonloppuna järjestettäviä 50 kilometrin kilpailuja (esim. Ultra X 50 Scotland). Nämä kuuluvat jäljempänä olevien "Muut Ultra X -tapahtumat" -sääntöjen piiriin.

(e) Osallistumismaksuja voidaan siirtää ystäville enintään 6 viikkoa ennen tapahtuman alkua , ja kilpailijat voivat hallinnoida niitä ilmoittautumisportaalissaan , kutentässä selitetään .

(f) 2-vaiheisten tapahtumien siirroista peritään 50 punnan hallintomaksu.

Muut Ultra X -tapahtumat, mukaan lukien Trail Series -kilpailut

(a) Osallistumismaksuja ei palauteta 100-prosenttisesti Ultra X -tapahtumissa, joissa ei ole takuumaksua (esim. Ultra X Summit ja Trail Series -tapahtumat). Mahdollisia lisäostoksia (esim. hotellivarauksia tai kauppatavaroita) ei palauteta.
(b) Jos perut tapahtuman yli 4 viikkoa ennen alkamispäivää, voit siirtää osallistumismaksusi toiseen Ultra X -tapahtumaan tai saada 100 % hyvityksen, jonka voit käyttää tuleviin Ultra X -tapahtumiin.

(c) Osallistumisilmoittautumisia voidaan siirtää ystäville enintään 4 viikkoa ennen tapahtuman alkua, ja kilpailijat voivat hallinnoida niitä ilmoittautumisportaalissaan, kuten selitetään. täällä.

(d) Yhden vaiheen tapahtumien siirroista peritään 25 punnan hallintomaksu.

7.2 Ultra X pidättää oikeuden peruuttaa sinulle tarjotun paikan tapahtumaan mistä tahansa syystä ja milloin tahansa. Tällaisessa tilanteessa palautamme sinulle kyseisen tapahtuman osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

7.3 Ultra X pidättää oikeuden:

(a) Muokkaa tapahtumamuotoa;

(b) muuttaa tapahtuman päivämääriä; tai

© Peruuta tapahtuma. Käytämme näitä oikeuksia vain olosuhteiden vuoksi, joihin emme voi vaikuttaa (muun muassa sota, mellakka, työtaistelu, terrori-iskut ja niiden seuraukset, muutokset maahanmuutto- tai maahantulosäännöksissä, luonnon- tai ydinkatastrofit, tulipalot, epidemiat tai terveysriskit, suljetut tai ruuhkautuneet lentokentät, satamat tai asemat, muutokset, jotka johtuvat kuljetuksen toimittajan tekemästä kuljetuksen uudelleen aikatauluttamisesta tai peruuttamisesta, kuten lentoyhtiöiden tai päärahdinantajina toimivien yhtiöiden lennot, kuljetuksen tai kuljetustyypin muuttaminen, epäsuotuisat sääolot (todelliset tai uhkaavat) ja kuljetuksen tekniset viat).

7.4 Jos muutamme Tapahtuman päivämääriä 7.4 artiklan (b) mukaisesti etkä pysty osallistumaan uusiin päivämääriin, pyrimme palauttamaan sinulle Tapahtuman osallistumismaksun kokonaisuudessaan, paitsi jos Yhtiölle on aiheutunut kuluja ja menoja, joita se ei pysty itse korvaamaan. Tällöin myös 100 %:n palautus myönnetään kilpailuhyvityksenä.

(a) Ultra X -tapahtuman osallistujille tarjotaan täysi palautus (takuumaksu ja jäljellä oleva saldo), jos kilpailu peruuntuu tai lykkääntyy Coronaviruksen vuoksi.

(b) Mitä tulee 7.5 (a) kohtaan, jos kilpailuun osallistuva henkilö sijaitsee maassa, jossa Coronaviruksen aiheuttamat matkakomplikaatiot tekisivät mahdottomaksi (esim. hänen kansalaisuuttaan koskevat matkustuskiellot) hänen pääsynsä lähtöviivalle, hän voi pyytää siirtoa tai 100-prosenttista kilpailuhyvitystä enintään 7 päivää ennen kilpailun alkamispäivää.

7.5 Jos peruutamme tapahtuman säännön 7.4 © mukaisesti, pyrimme palauttamaan sinulle tapahtuman osallistumismaksun kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta tapauksia, joissa yhtiölle on aiheutunut kuluja ja menoja, joita se ei pysty itse korvaamaan.

7.6 Sääntöjen 7.5 ja 7.6 määräyksiä lukuun ottamatta Ultra X ei ole vastuussa sinulle tapahtuman siirtämisestä tai peruuttamisesta.

7.7 Raskauden lykkäyspolitiikka. Henkilölle, joka saa lykkäyksen raskauteen, myönnetään 100 prosentin kilpailuhyvitys, joka on voimassa 3 vuotta. Saadakseen tämän kilpailuun osallistujan on lähetettävä kirjallinen raskauslykkäyspyyntö osoitteeseen contact@ultra-x.co sekä lääkärin, rekisteröidyn kätilön tai muun terveydenhuollon ammattilaisen allekirjoittama kirjallinen vahvistus raskaudesta tai todistus synnytyksestä.

8 8 ARTIKLA: VASTUUN RAJOITTAMINEN

8.1 Mikään näissä säännöissä ja määräyksissä ei sulje pois tai rajoita Ultra X:n vastuuta seuraavista:

(a) Petos;

(b) Ultra X:n huolimattomuudesta aiheutunut kuolema tai henkilövahinko; tai

© Mikä tahansa muu vastuu, jota ei voida lain mukaan sulkea pois tai rajoittaa.
8.2 Jollei 8.1 artiklan määräyksistä muuta johdu, Ultra X tai Tapahtuman järjestäjät eivät ole vastuussa sinulle seuraavista:
(a) varusteidesi ja tavaroiden menetyksestä tai vahingoittumisesta;
(b) epäsuorista tai välillisistä menetyksistä; tai
© mistään menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle aiheutuu tai joita sinulle aiheutuu tapahtumaan osallistumisesta tai sen yhteydessä (mukaan luettuna muun muassa matkustaminen isäntämaahan ja kaupunkiin/kaupunkiin).

8.3 Ellei sovellettavissa laeissa toisin säädetä, Ultra X:n ja Tapahtuman järjestäjän enimmäisvastuu sinua kohtaan sopimus- tai vahingonkorvausvaatimuksista tai muista kanteista, jotka johtuvat Tapahtumasta tai sen yhteydessä, ei ylitä Tapahtuman osallistumismaksua.

9 9 ARTIKLA: VAKUUTUKSET

9.1 Ultra X on ottanut vakuutuksen, joka kattaa jokaisen kilpailijan hätäevakuoinnin tapahtumissa. Vakuutus kattaa sinut tapahtuman virallisesta alkamisajankohdasta (eli siitä, kun ensimmäinen kilpailija ylittää lähtölinjan tapahtuman ensimmäisellä etapilla) tapahtuman päättymiseen (eli siihen, kun viimeinen kilpailija ylittää maalilinjan tapahtuman viimeisellä etapilla).

9.2 Sinun on myös otettava ja ylläpidettävä oma henkilökohtainen matkavakuutuksesi, joka kattaa sinut isäntämaassa oleskelusi ajaksi, jos se on mainittu tapahtuman tietopaketissa. Vakuutuksen on katettava kaikki sairaalahoidon, sairaanhoidon ja kotiuttamisen kustannukset, jos sairastut niin pahasti, ettet pysty jatkamaan tapahtumaa, ja ennen kaikkea sen on katettava lento- tai muunlaisen evakuoinnin ja/tai kotiuttamisen kustannukset, jos sairaus tai loukkaantuminen edellyttää tällaista toimenpidettä. Tämä vakuutus on toimitettava Ultra X:lle ennen tapahtumaa.

9.3 Ultra X ei voi valvoa eikä ota vastuuta lääketieteellisten ja/tai kotiuttamispalveluiden ja -palvelujen saatavuudesta tai tasosta alueilla, joilla tapahtuma järjestetään, eikä tällaiset palvelut ja palvelut ole osa sinun ja Ultra X:n välistä sopimusta.

9.4 Olet yksin vastuussa omista varusteistasi ja tavaroistasi Tapahtuman aikana ja olet yksin vastuussa omien varusteidesi ja tavaroitesi satunnaisista tai vahingossa tapahtuvista vahingoista (mukaan lukien kuluminen) tai katoamisesta. Suosittelemme, että otat asianmukaisen vakuutuksen varusteidesi ja omaisuutesi kattamiseksi.

10 10 ARTIKLA: KUVAOIKEUDET, MEDIASISÄLTÖ JA LAITTEET

10.1 Annat peruuttamattoman suostumuksesi siihen, että:

(a) esiintymisesi Tapahtumassa kuvataan, tallennetaan, sisällytetään ja hyödynnetään kokonaan tai osittain missä tahansa televisio-ohjelmassa, elokuvassa, videolla tai lähetyksessä, riippumatta siitä, millä keinoin ja missä tahansa mediassa ja missä tahansa muodossa, joka on nyt tai näiden sääntöjen ja määräysten päivämäärän jälkeen keksitty;

(b) nimesi, kuvasi, esiintymisesi, valokuviesi, elokuvien ja tallenteidesi käyttö ja jäljentäminen millä tahansa keinoin ja missä tahansa mediassa ja muodossa tapahtuman mainontaan, julkisuuteen ja myynninedistämiseen sekä tapahtumaan liittyvien kaupallisten oikeuksien hyödyntämiseen; ja

© Lisäksi luovut täten kaikista moraalisista oikeuksistasi, joita sinulla saattaa olla nimesi, kuvasi, esiintymisesi tai kuvastosi käytön, jäljentämisen, muuttamisen, julkaisemisen tai lähettämisen suhteen.

10.2 Kaikki virallisten blogien, sähköpostien, mainosmateriaalien ja muun Ultra X:n jakaman materiaalin sisältö on Ultra X:n yksinomaista omaisuutta, eikä sitä saa kopioida tai levittää ilman Ultra X:n nimenomaista kirjallista lupaa.

10.3 Sinulla on lupa tallentaa sisältöä vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tällaisten valokuvien kaupallinen käyttö on kielletty.

10.4 Ultra X voi, jos se on kohtuudella mahdollista, tarjota leirintäalueella langattoman Internet-yhteyden yhteydenpidon ja live-sivujen kattavuuden varmistamiseksi. Langatonta internetyhteyttä saa käyttää vain tapahtumahenkilökunnan suunnittelemilla alueilla. Sinulle voidaan antaa kannettavia tietokoneita blogien, sähköpostien ja muun sähköisen viestinnän lähettämistä varten. Tapahtuman aikana ei saa käyttää muita Internet-sivustoja kuin tapahtuman järjestäjien nimenomaisesti hyväksymiä sivustoja. Mikään tässä säännössä 10.4 ei velvoita Ultra X:ää tarjoamaan langatonta Internetiä tai kannettavia tietokoneita missä tahansa tai kaikissa tarkastuspisteissä tai leirintäalueilla.

10.5 Voit käyttää omia virtalähteitäsi henkilökohtaisten mobiililaitteiden, kuten kameroiden ja iPodien, lataamiseen. Et saa missään tapauksessa käyttää mitään tapahtuman henkilökunnan tai vapaaehtoisten käyttämiä virtalähteitä henkilökohtaisten laitteidesi lataamiseen. Tämän säännön 10.5 rikkominen johtaa aikarangaistukseen tai tapahtumasta erottamiseen.

11 11 ARTIKLA: KURSSI

11.1 Ultra X ja tapahtuman järjestäjät pidättävät oikeuden lisätä, muuttaa, peruuttaa tai muuttaa rataa milloin tahansa.

11.2 Tapahtumassa kilpailtaessa on pysyttävä merkityllä radalla. Jos poistut vahingossa merkityltä radalta, sinun on palattava radalle täsmälleen siitä kohdasta, jossa poistuit radalta. Jos tahallisesti katkaiset tai poistut merkityltä radalta (kuten me tai tapahtuman järjestäjät harkintamme mukaan päätämme), sinut voidaan hylätä tai sinulle voidaan antaa aikasakko.

11.3 Jos poistut loogiselta tai ilmeiseltä radalta tai suunnalta rataverkon merkintöjen välissä, sinun katsotaan poistuneen tahallisesti merkityltä radalta. Jos kaksi kurssimerkkiä on näkyvissä, sinun on mentävä lähimmälle kurssimerkille. Jos looginen tai ilmeinen reitti on ilmeinen ja molemmat näkyvät merkit ovat kaukana olevia merkkejä (ts. toinen ei ole ilmeisesti järjestyksessä seuraava merkki), sinun on jatkettava loogista reittiä. Ellei kurssimerkintä kehota tekemään niin, käännöksiä päällystetyillä tai maastoradoilla pidetään tahallisena kurssin katkaisuna.

11.4 Rataa voidaan muuttaa sään, turvallisuusriskien tai pimeyden vuoksi, ja me tai tapahtuman järjestäjät voimme oman harkintamme mukaan muuttaa etappien maaliin tuloaikoja vastaamaan mahdollisia muutoksia.

11.5 Pakollisia pysähdyksiä voidaan määrätä milloin tahansa ilmaston, sääolosuhteiden tai muiden tekijöiden vuoksi. Sinun on pysyttävä pakolliseksi pysähdykseksi ilmoitetulla tarkastuspisteellä koko ilmoitetun ajan. Jos näin ei tehdä, siitä seuraa aikasakko.

11.6 Tapahtuman missä tahansa vaiheessa voidaan antaa porrastettu lähtö. Porrastetuilla lähdöillä varmistetaan, että tarkastuspisteitä ei pidetä auki kohtuuttoman kauan. Sinulle ilmoitetaan porrastetuista lähdöistä ennen tapahtuman kyseisen etapin alkua. Tapahtuman johtajan tai lääketieteellisen tukihenkilöstön lääketieteellisen johtajan on hyväksyttävä kaikki pyynnöt, jotka koskevat tapahtuman vaiheen aloittamista muuna kuin sinulle osoitettuna alkamisaikana.

11.7 Radan merkinnät - Rata merkitään opasteilla, nuolilla, nauhoilla, liidulla, maalilla, valoilla, lipuilla ja muilla välineillä. Olet vastuussa siitä, että (a) pysyt radalla; (b) hidastat vauhtia kiinnittäessäsi huomiota kurssimerkintöihin tai niiden puuttumiseen; ja © teet kohtuullisia olettamuksia ja päätöksiä radan suunnasta.

11.8 Ratamerkinnät ovat yleensä näkyvissä normaaleissa valaistusolosuhteissa. Epänormaaleja olosuhteita voivat olla hiekka, pöly, sumu, sumu, sade, lumi tai muut olosuhteet, jotka heikentävät näkyvyyttä (pimeyttä lukuun ottamatta). Epänormaalien valaistusolosuhteiden ilmetessä tapahtuman vaihetta voidaan muuttaa, lykätä tai peruuttaa, kunnes normaalit näkyvyysolosuhteet palautuvat.
11.9 Tapahtuman järjestäjät tekevät kaikkensa pitääkseen radan merkit paikoillaan tapahtuman vaiheen ajan. On kuitenkin mahdollista, että merkit viedään, haudataan, puhalletaan pois, peitetään tai muutoin vaikeutetaan tai estetään niiden löytäminen. On sinun vastuullasi kiinnittää huomiota merkintöihin ja tehdä järkeviä päätöksiä seuratessasi rataa.

11.10 Kaksi tai useampi yhteen sijoitettu kurssimerkki osoittaa äkillisen muutoksen kurssin suunnassa. Useat merkit sijoitetaan siten, että ne ovat helposti havaittavissa aiottua kurssia seurattaessa. Merkinnät sijoitetaan jalan ja pään korkeudelle, ja ne voidaan sijoittaa maahan, puihin, pensaisiin, seiniin, rakennuksiin tai muihin kiinteisiin esineisiin.

11.11 Jos käytät GPS:ää, sinun on noudatettava merkittyä rataa. Et saa kulkea suoraan rastipisteiden välillä, ellei looginen tai ilmeinen reitti noudata suoraviivaista reittiä. Radan katkaiseminen on näiden sääntöjen vastaista ja voi johtaa hylkäämisen tai aikasakkojen määräämisen lisäksi umpikujaan tai vaikeakulkuiseen maastoon.

11.132 Rata merkitään yöllä valoilla/valaisevilla merkinnöillä ja/tai heijastavilla merkintälaitteilla. Sinun on pidettävä mukanasi valoa, joka riittää löytämään valaisemattomat merkinnät siinä tapauksessa, että valot ja muut valaisimet peittyvät, eivät toimi tai katoavat.

11.14 Jos poistat tai muutat radan merkintöjen sijaintia tai suuntaa, sinut hylätään.

12 12 ARTIKLA: YHTENÄINEN

12.1 Ultra X:llä voi olla sponsoreita tapahtumassa. Sinulla ei saa olla omia sponsoreita, jotka ovat ristiriidassa Ultra X:n sponsoreiden kanssa. Sinulla ei saa olla henkilökohtaisia sponsorimerkkejä, mainoksia tai muita laastareita paidan tai takin hihoissa.

12.2 Sinun on pidettävä rintakehässäsi tai vatsassasi tapahtumanumeroa, jonka on oltava täysin näkyvissä koko tapahtuman ajan. Tapahtuman numero on aina sijoitettava vaatteiden tai etupussin päälle. Tapahtumanumeroa ei saa kiinnittää jalkaan. Tapahtumanumeroa ei saa missään vaiheessa taittaa tai piilottaa. Väärin asetetuista numeroista määrätään aikasakko.

13 13 ARTIKLA: VARUSTEET

13.1 Sinulla on oltava aina mukanasi vähintään pakollisten varusteiden luettelossa mainitut varusteet, joka lähetetään sinulle suoraan tai joka julkaistaan ajoittain verkkosivustolla. Olet yksin vastuussa siitä, että tutustut pakollisten varusteiden luettelon ajantasaisimpiin vaatimuksiin.

13.2 Sinulla on oltava omat varusteesi jokaista päivää varten. Kukaan muu kilpailija ei saa kantaa varusteitasi tai tavaroitasi puolestasi, ei myöskään joukkuetoveri.

13.3 Sinun on toimitettava omat ruoka- ja juomasekoituksesi koko tapahtuman ajaksi, kun ne on ilmoitettu tapahtuman tietopaketissa. Kilpailijoiden on lähdettävä liikkeelle vähintään pakollisessa varusteluettelossa koko tapahtuman ajaksi ilmoitetulla vähimmäiskalorimäärällä; Tapahtuman järjestäjät voivat omasta aloitteestaan tarkastaa kilpailijan ruokavarastot varmistaakseen, että kaloreita on jäljellä oikea määrä tapahtuman ajaksi. Lääkintähenkilökunnalla on lopullinen päätös siitä, riittävätkö mukana olevat kalorit yksittäiselle kilpailijalle.

13.4 Tapahtumassa saatetaan tarvita lisävarusteita odotettavissa olevan maaston ja sääolosuhteiden mukaan. Ultra X ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti näistä vaatimuksista ennen tapahtumaa.

13.5 On sinun vastuullasi varmistaa, että laitteesi ovat käyttökunnossa ennen tapahtuman alkamispäivää. Järjestäjät voivat milloin tahansa tehdä satunnaisia varustetarkastuksia kilpailijoille. Jos jokin pakollisten varusteiden luettelossa mainittu varuste puuttuu, järjestäjät määräävät aikasakon jokaisesta puuttuvasta varusteesta tai kilpailija ei saa jatkaa kilpailua. Jos tapahtuman järjestäjät katsovat, että sinulla ei ole riittävästi varusteita tapahtuman suorittamiseen tai jos todetaan, että sinulla on mukanasi liian vähän kaloreita sisältäviä elintarvikkeita, heillä on oikeus sulkea sinut pois tapahtumasta. Jos sinut suljetaan pois tapahtumasta tämän säännön 13.5 määräysten mukaisesti, mitään hyvityksiä ei makseta, eikä Ultra X ole vastuussa mistään aiheutuvista kustannuksista, mukaan lukien kotiuttamiskustannukset.

14 14 ARTIKLA: VESI

Tapahtuman järjestäjät toimittavat vesiannoksen jokaisella tarkastuspisteellä. Toimitettua vettä saa käyttää vain juomavetenä. Lääkintähenkilökunnan jäsenen on hyväksyttävä virallisesti kaikki ylimääräiset vesipyynnöt. Lisäksi kaikilla leirintäalueilla on kuumaa vettä ruoanlaittoa varten. Tämän säännön 14 tahallisesta rikkomisesta seuraa aikasakko.

15 15 ARTIKLA: KILPAILUN AJOITUS

Tapahtuman päämaja pitää tapahtuman virallista aikakelloa, joka alkaa, kun kukin kilpailija lähtee liikkeelle, ja pysähtyy, kun kukin kilpailija ylittää kunkin etapin maaliviivan. Joukkueen aika on se aika, jolloin joukkueen viimeinen jäsen ylittää maaliviivan. Yksilön ja joukkueen voittaja on se yksilö ja joukkue, jolla on alhaisimmat yhteenlasketut ajat etapilla, kun mahdolliset aikasakot on otettu huomioon.

Jokaisen juoksijan on ilmoittauduttava kaikille apuasemille. Juoksija voidaan hylätä, jos aikaa ei ole kirjattu jokaisella apuasemalla. Samoin ne, jotka eivät noudata merkittyä reittiä/rataa koko ajan, voidaan hylätä. Aikarangaistukset ovat kilpailunjohtajan harkinnassa.

16 16 ARTIKLA: TARKASTUSPISTEET

16.1 Sinulle annetaan kurssiohjeet ennen tapahtuman alkua.

16.2 Kaikki tarkastuspisteet on suoritettava määrätyssä järjestyksessä.
(a) Tarkastuspisteen ohittaminen johtaa henkilön hylkäämiseen, ellei hän palaa ohitettuun tarkastuspisteeseen. Henkilön on sitten jatkettava ensimmäisestä ohitetusta tarkistuspisteestä takaisin kaikkien tarkistuspisteiden läpi pakollisen järjestyksen mukaisesti (vaikka henkilö olisi kulkenut kyseisen tarkistuspisteen läpi jo aiemmin).

17 17 ARTIKLA: YÖALUEET

17.1 Sinulle saatetaan antaa valosauvoja tapahtuman tiettyjen vaiheiden aikana. Niiden on aina oltava kiinnitettynä kunkin kilpailijan repun takaosaan auringonnousuun asti radalla ollessaan. Tätä valotikkua on käytettävä pakollisten varusteiden luettelossa mainittujen otsalampun ja varavalonlähteen lisäksi.

17.2 Et saa missään tapauksessa nukkua missään kurssin osassa.

18 18 ARTIKLA: YKSITTÄISET TULOKSET

18.1 Jollei tapahtumassa käytetystä erityisestä ajanottoaikataulusta muuta johdu, voittaja on se, joka ensimmäisenä ehtii radalle lyhimmässä kokonaisajassa.

18.2 Kaikki muut kilpailijat sijoitetaan maaliin tulon perusteella. Joukkuekategoriassa aloittaneet kilpailijat voivat saada henkilökohtaisen sijoituksen, jos heidän joukkueensa ei saavuta kilpailua loppuun (ts. jos yksi tai useampi heidän joukkuetovereistaan vetäytyy tai hylätään kilpailusta).

18.3 Ikäluokitus perustuu kilpailijan ikään kilpailun alkaessa. Jos esimerkiksi tapahtuma alkaa 15. kesäkuuta ja olet 29-vuotias ja sinulla on syntymäpäivä 16. kesäkuuta, sinun katsotaan olevan 29-vuotias tapahtuman ajan ja sinut luokitellaan 29-vuotiaiden ikäryhmään.

19 20 ARTIKLA: VIRALLINEN KIELI
Tapahtuman virallinen kieli on englanti. Sinä olet yksin vastuussa siitä, että luet ja ymmärrät kaikki tapahtuman viralliset opasteet, ohjeet ja suulliset ohjeet, joita tapahtuman järjestäjät ja lääketieteellinen tukiryhmä antavat.

20 20 ARTIKLA: MIELENOSOITUKSET

20.1 Protestit (mukaan lukien muun muassa hylkääminen, aikarangaistukset, ajanotto ja muiden kilpailijoiden käyttäytyminen) on jätettävä kilpailun johtajalle 30 minuutin kuluessa siitä, kun joukkue tai yksilö on tullut maaliin kyseisessä kilpailuvaiheessa. Protestit on esitettävä kilpailun johtajalle tai kilpailun toimitsijalle, ja ne voidaan esittää suullisesti edellyttäen, että protesti esitetään hienovaraisesti ja kunnioittavasti.

20.2 Kaikki julkiset protestit tai vastenmielisyyden osoitukset tapahtuman järjestäjää, virallisten sääntöjen ja määräysten sisältöä tai niiden soveltamista kohtaan johtavat ankariin aikarangaistuksiin tai protestin esittäneen joukkueen tai yksilön hylkäämiseen.

20.3 Tapahtuman johtaja määrittelee protestien ratkaisumenettelyn, ja kaikki tapahtuman johtajan päätökset ovat lopullisia ja sitovia.

20.4 Kaikki protestit, jotka kilpailun johtaja katsoo oman harkintansa mukaan tehdyiksi vilpillisessä mielessä tai kostoksi aiemmasta protestista, johtavat aikarangaistukseen protestin tehneelle joukkueelle tai yksilölle.

21 221 ARTIKLA: YLEISTÄ

21.1 Osallistuessasi tapahtumaan hyväksyt, että et saa luottaa mihinkään muuhun kuin näissä säännöissä ja määräyksissä nimenomaisesti esitettyyn lausumaan, esitykseen, takuuseen, yhteisymmärrykseen, lupaukseen tai vakuutukseen (riippumatta siitä, onko se annettu huolimattomasti tai syyttömästi), eikä sinulla ole mitään oikeussuojakeinoja sen suhteen.

21.2 Jos jokin näiden sääntöjen ja määräysten määräys katsotaan laittomaksi, mitättömäksi tai jostain syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys katsotaan irrotettavaksi näistä säännöistä ja määräyksistä, sitä sovelletaan lain sallimassa laajuudessa, eikä se vaikuta muiden sääntöjen ja määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

21.3 Ultra X:n luopuminen tai muuttaminen näistä säännöistä ja määräyksistä ei ole tehokasta, ellei se tapahdu kirjallisesti ja ellei se ole sekä sinun että Ultra X:n allekirjoittama.

21.4 Sinun ja Ultra X:n välinen sopimus, joka koskee Tapahtumia, on tehty näiden Sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Kaikkiin riitoihin tai vaatimuksiin, jotka johtuvat näistä Säännöistä ja määräyksistä tai niiden kohteesta tai muodostumisesta tai liittyvät niihin (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaatimukset), sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan lakeja ja niitä tulkitaan Yhdistyneen kuningaskunnan lakien mukaisesti. Kumpikin osapuoli alistuu Yhdistyneen kuningaskunnan ei-yksinomaiseen lainkäyttövaltaan.

21.5 Hakemalla osallistumista tapahtumaan annat täten suostumuksesi siihen, että Ultra X käyttää kaikkia sinusta tapahtuman yhteydessä kerättyjä henkilötietoja (mukaan lukien tapahtuman järjestäjien keräämät tiedot) tapahtuman järjestämiseen, toteuttamiseen, hallinnointiin ja myynninedistämiseen. Lisäksi annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi luovutetaan muille Ultra X:ää tapahtuman yhteydessä avustaville tahoille. Voit ottaa Ultra X:ään yhteyttä verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta pyytääkseen pääsyä kaikkiin kerättyihin tietoihin liittyviin henkilötietoihisi, jotka ovat ajoittain hallussamme. Säännöt ja määräykset on laadittu turvallisen, oikeudenmukaisen ja ympäristöä säästävän tapahtuman varmistamiseksi. Sääntöjen ja määräysten rikkomisesta, erityisesti alla luetelluista säännöistä ja määräyksistä, määrätään seuraamuksia. Rangaistusten määräämisessä noudatetaan tätä johtavaa periaatetta: Joukkueen tai yksittäisen henkilön toiminta, joka johtaa joko epäoikeudenmukaiseen etuun osapuolille tai epäoikeudenmukaiseen haittaan toiselle joukkueelle tai yksittäiselle henkilölle, johtaa rangaistukseen kyseistä joukkuetta tai henkilöä vastaan.

22 22 ARTIKLA: SÄÄNNÖT JA RANGAISTUKSET

Kilpailijoiden on myös oltava tietoisia kilpailukohtaisista kilpailusäännöistä, jotka on esitetty tapahtuman tietopaketeissa ja ennen kilpailua annetussa viestinnässä.

22.1 Pakolliset lomakkeet; Pakollisen lomakkeen täyttämättä jättäminen ja toimittamatta jättäminen Ultra X:lle ennen tapahtuman alkua. Ei saa aloittaa tapahtumaa.

22.2 Luopumislomakkeet; henkisestä omaisuudesta ja vastuusta luopumista koskevan lomakkeen täyttämättä jättäminen ennen tapahtuman alkua. Ei saa aloittaa tapahtumaa.

22.3 Roskat radalla; Kaikki roskat radalla, joiden tiedetään olevan sinun pudottamiasi (joko tunnistamalla ne tai toisen kilpailijan tai tapahtuman henkilökunnan havaitsemina), johtavat kilpailusta sulkemiseen.

22.4 Roskat teltoissa; Kaikki telttaan jätetyt roskat, kun teltta tyhjennetään aamulla, johtavat rangaistukseen jokaiselle kilpailijalle, joka on virallisesti määrätty kyseiseen telttaan. Joka aamu, jolloin teltastasi löytyy roskia, määrätään rangaistus. 1 tunti

22.5 Radan merkintöjen noudattamatta jättäminen; Jos et noudata radan merkintöjä lipulta lipulle siinä järjestyksessä kuin ne on asetettu, rangaistaan. Tähän sisältyy kurssin seuraaminen 10 metrin päässä merkinnöistä, kulmien/vaihteiden leikkaaminen ja lipun ohittaminen. Tätä sovelletaan tapahtumahenkilökunnan tai muiden kilpailijoiden havaintojen perusteella. 1 tunti

22.6 Pakolliset pysähdykset; Pakollisen pysähdyksen laiminlyönti johtaa aikasakkoon pakollisen pysähdyksen kokonaisajan lisäksi. Esimerkiksi jos kilpailija poistuu ennenaikaisesti tarkastuspisteeltä, josta pakollinen pysähdys on määrätty. 1 tunti pakollisen pysähdyksen koko keston lisäksi.

22.7 Porrastetut lähdöt; Jos kilpailussa käytetään porrastettua lähtöä, sinun on noudatettava sinulle tähänastisten aikojesi perusteella määrättyä lähtöaikaa. Jos tätä ei noudateta muutoin kuin tapahtuman johtajan ja lääketieteellisen johtajan luvalla, seurauksena on rangaistus. 1 tunti

22.8 Ratamerkintöjen poistaminen tai siirtäminen; Kilpailija, jonka nähdään poistavan tai muuttavan ratamerkintöjä, hylätään. 

22.9 Sponsorilogot; Sponsorilogoja voi käyttää vaatteissaan edellyttäen, että ne eivät ole ristiriidassa Ultra X:n yhteistyökumppaneiden tai sponsoreiden kanssa ja että niitä ei käytetä hihoissa tai ne eivät peitä rintanumeroa. Sinulle annetaan mahdollisuus korjata/poistaa kaikki sponsorimerkit, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia. Jos et poista niitä pyydettäessä, sinut hylätään.

22.10 Kostoprotestit Protestit, joiden katsotaan olevan vilpillisessä mielessä tehtyjä tai kostotoimia aikaisemman protestin johdosta. Rangaistus: Hylkäys (kilpailunjohtajan harkinnan mukaan).

22.11 Ulkopuolisen tuen hyväksyminen - Kuljetus; Jos et kävele yksin mitään osaa kurssista, vaikka se olisi kuinka pieni, sinut katsotaan hylätyksi. Tähän sisältyy kaiken ulkopuolisen tuen hyväksyminen, kuten matkustaminen missä tahansa kulkuneuvossa, kuten kamelilla, 4 x 4 (tapahtuma tai muu), aasikärryillä jne. Peruuttaminen.

22.12 Pakollisten varusteiden puuttuminen (ennen kilpailua); Jos jokin pakollinen varuste puuttuu kokonaan tai ei täytä ilmoittautumisen yhteydessä asetettuja vaatimuksia (mukaan lukien ruoan määrä, tyyppi ja lämpöarvo). Rangaistus. Ei saa aloittaa. Kilpailijalle voidaan antaa mahdollisuus ostaa tai lainata puuttuva varuste, mutta varuste on tuotava ja näytettävä kilpailunjohtajalle ennen leirille lähtöä.

22.13 Pakollisten varusteiden puuttuminen (kilpailun puolivälissä); Jos jokin pakollinen varuste puuttuu kokonaan tai ei täytä tarvittavia vaatimuksia pistokokeen yhteydessä siitä, kun kilpailija ylittää lähtöviivan, ja siitä, kun hän ylittää maaliviivan, seuraa tunnin aikasakko kutakin puuttuvaa varustetta kohden. Jos kilpailija syyllistyy toiseen rikkomukseen (toisena kilpailupäivänä), hänet hylätään.

22.14 Riittämätön ravinto; Jos kilpailijan ei katsota saavan riittävästi kaloreita suorittaakseen kilpailun turvallisesti loppuun (2 000 kaloria jokaisena jäljellä olevana päivänä). Hylkäys

22.15 Julkinen protestointi tai inhon osoittaminen; Julkinen protestointi, inhon osoittaminen ja/tai epäkunnioittava käytös tapahtuman henkilökuntaa kohtaan johtaa ankariin rangaistuksiin tai kilpailusta sulkemiseen. Hylkäys (kilpailunjohtajan harkintavalta)

22.16 Kilpailijanumeron menettäminen; Kilpailija, joka menettää lähtönumeronsa, saa korvaavan numeron ja saa rangaistuksen. Rangaistusta sovelletaan joka kerta, kun jokainen tuote ilmoitetaan kadonneeksi ja korvaava tuote on annettava. Jos kadonnutta lähtönumeroa ei ilmoiteta, rangaistus kaksinkertaistetaan. 30 minuuttia

22.17 Infuusiotiputus; Lääkintäryhmä on paikalla tukemassa kilpailijoita, eikä rangaistusta anneta lääkärin konsultoinnista. Jos kilpailulääkärit katsovat, että kilpailijan on saatava tiputusta, annetaan 1,5 tunnin aikarangaistus jokaisella kerralla.

22.18 Lappu ei ole oikein kulunut (kaikki kulmat puhtaat, edessä ja keskellä). 30 minuutin aikarangaistus.

22.19 Seurantalaitteen katoaminen. Seurantalaitteen kustannukset.

22.20 Leirintäalueen teltan vahingoittuminen. £200.

22.21 Eksyminen / eksyminen reitiltä / vuoristopelastuksen käyttö / tarkistuspisteen ohittaminen. Rangaistus 30 minuuttia + kuluneen ajan oikaisu (kilpailunjohtajan harkinnan mukaan).

22.22 Hätäyhteyshenkilöt eivät ole puhelimessa. Aikarangaistus 1,5 tuntia.

22.23 Pään taskulamppua on käytettävä yöaikaan (määritetään kilpailukohtaisesti ja ilmoitetaan kilpailijoiden ilmoituksissa). Aikarangaistus 1 tunti.

22.24 Doping. Katso tästä. Elinikäinen kilpailukielto Ultra X -tapahtumista ja hylkääminen.

**Huomaa, että kaikki edellä mainitut rangaistukset voivat johtaa hylkäämiseen toisesta rikkomuksesta.

23 23 ARTIKLA: POIKKEUSLUPA

LUE TÄMÄ HUOMIOITAVASTI Tunnustat ja hyväksyt, että olet täysin tietoinen riskeistä, mukaan lukien vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riskit, jotka johtuvat syistä, joita ei ehkä ole mahdollista tai järkevää tunnistaa tai ennakoida, mutta joihin kuuluvat muun muassa seuraavat riskit: laitteiden viat tai toimintahäiriöt, väsymys, sydämen vajaatoiminta, nestehukka, hyponatremia; loukkaantumiset, jotka johtuvat vaaratilanteista, jotka koskevat sinua yksin tai joissa on osallisina muita osallistujia, henkilökuntaa, kolmansia osapuolia, tienkäyttäjiä tai ajoneuvoja, sekä epäsuotuisien sääolosuhteiden tai muiden syiden vaikutuksista. Ymmärrät ja tunnustat, että muualla (kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa EU-maissa) odottamasi lääketieteelliset laitokset eivät välttämättä ole saatavilla isäntämaassa tai niitä ei välttämättä ole saatavilla kohtuullisen matkan päässä, jos sinulle tai muille sattuu loukkaantuminen. Lisäksi hyväksytte, että jopa hätäevakuointia voivat vaikeuttaa maasto ja olosuhteet isäntämaan missä tahansa osassa, jonka kautta kilpailu mahdollisesti järjestetään; Hyväksyt, että tapahtumaan osallistumisen ehtona on, että sinulla on täydellinen sairausvakuutus, joka kattaa kaikki lääketieteellisiin tarpeisiisi liittyvät kustannukset, kulut tai hoidon (muut kuin ne, jotka tapahtuman henkilökunta voi tarjota radalla), mukaan lukien täydellinen kotiuttaminen, ja suostut noudattamaan kaikkia lääkintämiesten milloin tahansa tekemiä terveyttäsi ja turvallisuuttasi, lääketieteellistä hoitoasi ja hoitoasi koskevia päätöksiä ja että kaikki lääkintämiehet ja muut tapahtuman järjestäjät voivat tarvittaessa tehdä hätätilanteessa päätöksiä hoidostasi muiden tahojen toimesta (kuten paikallisten lääkäreiden tai sairaaloiden toimesta). Rajoittamatta edellä mainitun suostumuksen yleisyyttä, suostut myös noudattamaan kaikkia lääkäreiden tai henkilökunnan tekemiä päätöksiä, jotka koskevat kelpoisuuttasi jatkaa osallistumistasi kilpailuun tai sitä, pitäisikö sinun vetäytyä kilpailusta lääketieteellisistä tai kuntoon liittyvistä syistä.

Vastuunrajoitus Sen estämättä, mitä muuta näissä säännöissä sanotaan, yhtiö tai tapahtuman järjestäjä ei vastaa tai ole vastuussa sinulle tai millekään muulle osapuolelle mistään sopimuksesta, vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien huolimattomuus tai lakisääteisen velvollisuuden rikkominen) tai muusta vastuusta, joka johtuu tai liittyy johonkin tässä sopimuksessa mainittuun asiaan, siinä laajuudessa kuin se on mahdollista sovellettavan lain tai asetuksen nojalla; Rekisteröitymällä tapahtumaan ja/tai osallistumalla tapahtumaan, ellei nimenomaisesti ja kirjallisesti toisin sovita, sitoudut täysin korvaamaan ja pitämään Yhtiön vahingoittumattomana kaikesta vastuusta, joka sinulle aiheutuu, lukuun ottamatta petosta, kuolemaa tai henkilövahinkoa, joka on aiheutunut Yhtiön törkeästä huolimattomuudesta, ja pitämään Yhtiön vahingoittumattomana kaikesta vastuusta, joka on luonteeltaan mikä tahansa. Jollei sovellettavassa lainsäädännössä toisin edellytetä, Yhtiön tai Tapahtuman järjestäjän enimmäisvastuu sinua kohtaan sopimus-, vahingonkorvaus- tai muusta kanteesta, joka aiheutuu tämän Sopimuksen kohteesta (mukaan lukien Tapahtuma, oleskelusi ja/tai matkasi isäntämaahan tai isäntämaan sisällä) tai sen yhteydessä, ei saa ylittää osallistumismaksua, jonka olet maksanut osallistumisestasi Tapahtumaan.

24 24 ARTIKLA: HENKINEN OMAISUUS JA KUVIEN LUOVUTTAMINEN

24.1 Näiden ehtojen hyväksymisen olennaisena osana hyväksyt peruuttamattomasti ja suostumuksella:

a) Yhtiö kuvaa tai tallentaa kuvasi ja osallistumisesi Tapahtumaan tai sen puolesta ja hyödyntää tai lähettää sitä missä tahansa mediassa tai muodossa (TV, video, radio tai muutoin), olipa se olemassa nyt tai myöhemmin keksitty;

b) että tällaista elokuvaa tai lähetystä tai muuta hyväksikäyttöä muokataan tai muutetaan millään tavalla taiteellisiin tai muihin tarkoituksiin;

c) Nimesi, kuvasi, esiintymisesi tai sanojesi kopiointiin, käyttöön ja levittämiseen millä tahansa keinoin ja mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien mainonta, julkisuus, tapahtuman myynninedistäminen ja kaikki tapahtumaan liittyvien kaupallisten oikeuksien hyödyntäminen.

24.2 Hyväksyt, että kaikki edellä kohdassa 25.1 kuvatut toiminnot ja kaikki muut tapahtumaan liittyvät tallenteiden hyödyntämistavat millä tahansa keinoin ja missä tahansa tiedotusvälineessä ovat Yhtiön yksinomaista omaisuutta riippumatta siitä, onko niitä suojattu tekijänoikeuslailla tai muulla tavoin, eikä niitä saa kopioida tai luovuttaa ilman Yhtiön nimenomaista kirjallista suostumusta.

24.3 Hyväksyt ja hyväksyt, että tapahtuman aikana saat käyttää still-valokuvia vain omaan henkilökohtaiseen käyttöösi, etkä kopioida tai jakaa niitä kolmansille osapuolille. Epäselvyyksien välttämiseksi ja rajoittamatta yleisyyttä, tällaisten valokuvien kaupallinen käyttö on ehdottomasti kielletty.

24.4. Luovut täten kaikista moraalisista oikeuksistasi, joita sinulla voisi muutoin olla tekijänoikeuslain tai muun sovellettavan lain tai asetuksen nojalla nimesi, kuvasi, esiintymisesi, sanojesi tai kuvallisuutesi käytön, hyödyntämisen, muokkaamisen, lähettämisen tai muunlaisen käytön osalta.

25 25 ARTIKLA: VALUUTTA

25.1 Tammikuusta 2023 alkaen Ultra X on hinnoitellut tapahtumat useissa valuutoissa (USD ja GBP).
Englannin punta on organisaation keskusvaluutta, ja siksi kaikkia luottoja hallinnoidaan tässä valuutassa. 
Jos kilpailija siirtää saldon tapahtumasta, joka on maksettu Yhdysvaltain dollareina, hyvitys myönnetään maksetun Yhdysvaltain dollarin määrän ja siirtohetken Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssin perusteella. Käytetty valuuttakurssi on Oanda.comin tarjoama.
Samoin, jos siirto tehdään GBP:n määräisestä luotosta tapahtumaan, joka on hinnoiteltu USD:nä, käytetään siirtohetken kurssia. Siirtohetkeksi katsotaan se hetki, jolloin ensimmäinen kirjeenvaihto vahvistaa siirron.

26 26 ARTIKLA: LUOTTO

26.1 Tapahtumahyvityksiä voidaan myöntää eri aikoina vapaaehtoisille tai niille, jotka ovat osallistuneet kilpailuun ja eivät enää pysty osallistumaan. Niitä voidaan käyttää Ultra X:n järjestämien tapahtumien osallistumismaksuja vastaan.

26.2. Hyvitystä ei voi käyttää erilaisten tuotteiden ostamiseen Ultra X Shopista.

26.3. Luottoa ei voi vaihtaa käteiseksi.

26.4. Hyvitys ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle.

26.5. Kun henkilö on pyytänyt käyttämään hyvitystään tapahtumaan osallistumiseen ja järjestäjä on vahvistanut tämän, hänen osallistumiseensa ja hyvitykseensä sovelletaan samoja ehtoja kuin tavalliseen maksulliseen osallistumiseen, eli jos henkilö peruuttaa tapahtuman, hän todennäköisesti menettää hyvityksensä.

Ultra X